KPPSP Radziejów

NABÓR DO SŁUŻBY

WYNIKI - ETAPU I - Nabór do służby w PSP

Dnia 04 lipca 2018 r. Komisja ds. rekrutacji kandydatów do służby w PSP sprawdziła dokumenty pod względem formalnym  i do następnego etapu postępowania zakwalifikowała wszystkich kandydatów z numerami od 1 do 13.

Dodatkowe informacje:

Etap II  -  Test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 08 maja br. od godziny 09.30 na Hali Sportowej OSIR Ciechocinek przy ulicy Lipnowskiej 11 c.

Podczas testów sprawności obowiązuje ubiór sportowy. Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oryginalne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na 1  stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności.

·       Liczba wolnych stanowisk:    1,

·       Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca

·       System pełnienia służby: zmianowy rozkład czasu służby

·       Miejsce pełnienia służby:
        Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
        i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,

·       Planowany termin przyjęcia do służby: III -IV kwartał 2018r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29 czerwca 2018 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

 

------------------------------------------------------

WYNIKI VII ETAPU
naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

-----------------------------------------------------

ETAP VI

naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

-----------------------------------------------------

WYNIKI III, IV, V ETAPU
naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

------------------------------------------------------

WYKINI II ETAPU 
Naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

-------------------------------------------------------

WYNIKI I ETAPU
- Naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Komendant Powiatowy PSP w Aleksandrowie Kujawskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim na 4 wakujące stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności.

·       Liczba wolnych stanowisk:4,

·       Nazwa stanowisk: stażysta - docelowo starszy ratownik kierowca

·       System pełnienia służby: zmianowy rozkład czasu służby

·       Miejsce pełnienia służby:
        Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Aleksandrowie Kuj.
        i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ciechocinku,

·       Planowany termin przyjęcia do służby: III -IV kwartał 2018r.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Przeczytaj treść ogłoszenia : TUTAJ

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie 

KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112
Polecane strony
BIP