KPPSP Radziejów

Ogłoszenie wyników naboru do służby w PSP


11 lutego 2020 r. 02:24
Ogłoszenie wyników naboru do służby w PSP

Ogłoszenie wyników naboru do służby
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Dnia 11 lutego br. odbył się kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby
w Komendzie Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim - sprawdzian braku lęku wysokości.

Próbę wysokościową zaliczyli kandydaci z numerami 4, 5 - przystępując tym samym do kolejnego
IV etapu - sprawdzianu z pływania. Próba zaliczona przez wszystkich kandydatów.

Komisja przeprowadziła V etap postępowania kwalifikacyjnego, jakim była ocena złożonych dokumentów, a następnie przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci z poniższymi numerami identyfikacyjnymi uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej :   4, 5.

Po weryfikacji łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w poszczególnych etapach postępowania została ustalona następująca kolejność:

1 – kandydat z numerem identyfikacyjnym - 5
2 - kandydat z numerem identyfikacyjnym  - 4

W związku z powyższym kandydat z numerem 5, zostanie skierowany do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWIA w Bydgoszczy, celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym ( dot. kandydata z numerem 4).

 

 

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112