KPPSP Radziejów

Działania strażaków powiatu aleksandrowskiego w związku z koronawirusem.


31 marca 2020 r. 01:57
Działania strażaków powiatu aleksandrowskiego w związku z koronawirusem.

Działania strażaków powiatu aleksandrowskiego w związku z koronawirusem.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim stosując się do obowiązujących wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączyli się do działań wspomagających walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego regionu.

Strażacy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Aleksandrowie Kujawskim oraz
w Ciechocinku w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych działań  ćwiczą zagadnienia związane z dekontaminacją oraz właściwym posługiwaniem się wyposażeniem ochrony osobistej strażaka, które jest zalecane przy występowaniu zagrożenia koronawirusem SARS-Co-V2.

Dodatkowo na każdej zmianie służbowej strażacy przećwiczyli rozstawianie pompowanego namiotu wraz z wyposażeniem tj. oświetleniem i nagrzewnicą, który służyć może jako polowy przyszpitalny punkt przyjęć potencjalnie zakażonych COVID-19.  Takie działanie będzie miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, a także personelu szpitala w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Kierownictwo tutejszej komendy uczestniczy w wideokonferencjach i odprawach zdalnych z Komendantem Wojewódzkim PSP w Toruniu a także współpracuje z druhami OSP,  władzami samorządowymi powiatu aleksandrowskiego, Komendą Powiatową Policji oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Aleksandrowskie Kujawskim.

Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu pozyskanie środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących oraz sprzętu, który może być przydatny do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się z koronawirusa.

Wszelkie istotne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej
w zakładce ,,KORONAWIRUS'' gdzie umieszczane są wszelkie materiały dydaktyczne, filmy instruktażowe i inne przydatne informacje dotyczące COVID-19

Bezpieczeństwo jest odpowiedzialnością każdego z nas, zarówno funkcjonariuszy jak i osób cywilnych, dlatego prosimy zostańcie w domach.

Zdjęcia: Kamil Rutkowski

Kampanie społeczne
KPPSP Aleksandrów Kujawski
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
Tel. 54 231 89 00 (centrala)
Tel. / Fax. 54 282 40 60

Numer alarmowy
998 lub 112